Kynologický klub Lisková

  

Zaujímavé stránky

Federation Cynologique Internationale

http://www.fci.be/en/

Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky

http://zsksr.sk/

Slovenská kynologická jednota

http://skj.sk/

Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov

https://suchno.sk/

Severoslovenská liga kynológov

https://ligakynologov.webnode.sk/

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

https://www.svps.sk/

Bratislavská kynologická záchranárska brigáda

https://zachranarskypes.sk/

Centrum nájdených zvierat – útulok Ružomberok

https://cnz.sk/

Magazín chovateľa (Internetový chovateľský magazín)

https://magazinchovatela.sk/

Kynologická revue (Časopis)

http://www.dogsk.sk/

Svět psů (Časopis)

https://www.dog.cz/

Psí svet

http://psisvet.sk/

Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova