Kynologický klub Lisková

  

Výcvik základnej poslušnosti - kurzisti

Čomu sa venujeme ?

Kynologický klub Lisková sa venuje výcviku, socializácii a nevhodnému správaniu rôznych plemien psov. Taktiež vieme poradiť s uchovnením a chovom plemien FCI. Vychovávame nových výcvikárov a figurantov. Pod dozorom certifikovaných výcvikárov a figurantov s dlhoročnými skúsenosťami vás privedieme k lepšej interakcii človek – zviera. Pri správnom prístupe počas výcviku a zodpovednosti majiteľa sa dá so psom vytvoriť silné puto, dôvera jeden v druhého, rozvíjať myslenie psa a odstrániť nevhodné správanie. Správne vedený pes je pokojnej, vyrovnanej povahy, vnímavý voči svojmu majiteľovi a nevyhľadáva konflikt. Práve takýchto psov na cvičiskách nájdete a ak by aj náhodou nastala neželaná situácia vplyvom rôznych faktorov, skúsenosti prítomného cvičiteľa ich umožní kladne a v prospech psa vyriešiť. Na kurze sa majiteľ /cvičiteľ/ dozvie správnu metodiku a spôsoby motivácie. S majiteľom /cvičiteľom/ a jeho psom cvičíme individuálne, ale aj v skupinke, aby sme navodili rôzne rušivé vplyvy.

Socializácia

Socializácia je uvedenie psa do spoločnosti, musíme mu ukázať, aké sú pravidlá chovania sa či už v dome /byte/, na záhrade alebo v cudzom prostredí, ako sa v nich orientovať a ochotne ich dodržovať. Psík sa zoznámi s novými ľuďmi, zvieratami, predmetmi, objektami a podnetmi. Naučí sa ako (ne)reagovať na skupinku osôb, na prechádzajúci bicykel, skupinku bežcov, na automobil, na kočík, na streľbu alebo odloženie osamote. Vždy ale pracujeme na základe znalostí o jeho povahe. Majiteľ /cvičiteľ/ psa si musí uvedomiť, že na sebe berie funkciu vodcu, sprievodcu, učiteľa a ochrancu. Z tohto vyplýva, že majiteľ /cvičiteľ/ musí byť rozhodný a rázny, ale zároveň kľudný, trpezlivý a ohľaduplný.

Základná poslušnosť

Neodmysliteľne patrí k socializácií, kedy pes musí ovládať chôdzu popri nohe a rozoznávať povely ako „nesmieš“, „k nohe“, „sadni“, „ľahni“, „zostaň“ a ďalšie. Naučíme vás ako psa zvládať, aké mu dávať povely a čo správne robiť pri výcviku. Pes si taktiež vyskúša rôzne prekážky, ktoré majú simulovať rôzne životné situácie psa. Keď chcete naučiť svojho psa, aby reagoval na základné povely, budete potrebovať obojok, vôdzku, pamlsky alebo hračku a veľa trpezlivosti.

Športová kynológia

Športová kynológia vznikla z pracovnej (služobnej) kynológie, jej  účelom však nie je výcvik psa priamo pre služobné práce, ale rozvinúť a predviesť vlastnosti pracovného psa v jednotlivých športových disciplínach. Psovod so psom môžu absolvovať pracovnú skúšku. Na Slovensku sa skúša podľa národného skúšobného poriadku SVV, alebo podľa medzinárodného skúšobného poriadku IGP. Okrem skúšok je možné zúčastniť sa aj pretekov v tejto oblasti. Skúškovú aj pretekársku činnosť na Slovensku zastrešuje Zväz športovej kynológie SR, ktorý je členskou organizáciou Slovenskej kynologickej jednoty.

Pachové práce

Pri stopách musí pes pozorne sledovať pach, ktorý za sebou zanechal tzv. kladač (osoba, ktorá „vyrobila“ stopu). Spočiatku sa pes učí pomocou pamlskov sledovať stopu psovoda, neskôr sa pamlsky obmedzujú a psovoda nahrádza cudzia osoba. Taktiež sa pridávajú ťažšie prvky ako predĺženie stopy, starnutie stopy, oblúky, lomy, rôzne terény a podobne. Cieľom tejto disciplíny je nájsť a sledovať ľudskú stopu a následne vyhľadať a označiť predmety, ktoré sa na stope nachádzajú.

Cviky poslušnosti

Poslušnosť je základnou kynologickou disciplínou v akomkoľvek kynologickom športe alebo pracovnom obore. Okrem športovej kynológie sa cvičí napríklad aj v poľovnej kynológii - aj keď s obmenami. Základným cieľom tejto disciplíny je ovládateľnosť psa psovodom. Pes musí dokonale zvládnuť chôdzu pri nohe, privolanie, odloženie, aport, prekážky a podobné cviky.

Obranárske práce

Obrana je na pohľad pre laika asi najzaujímavejšou disciplínou. Pes by mal účinne odvrátiť útok vedený na seba alebo svojho psovoda, účinne zadržať utekajúceho páchateľa, kontrolovať zverený priestor a vypátrať ukrytého človeka (revír), strážiť zadržaného páchateľa, doprevádzať psovoda so zadržaným páchateľom a podobne. To všetko samozrejme predpísaným spôsobom, s najmenším možným dopadom na zdravie útočníka. Útočníka (resp. ukrytého páchateľa) v športovej i služobnej kynológii simuluje figurant, ktorý je vybavený špeciálnym odevom a ochranným rukávom. V žiadnom prípade nie je cieľom výcviku obrany vzbudiť v psovi agresivitu. Profesionálni kynológovia – výcvikári – vedú výcvik obrany formou hry a prvky tvrdosti sa pridávajú len postupne a iba v nevyhnutnej miere.

Rady na záver:

Pre začiatočníkov sa odporúča navštíviť profesionálneho cvičiteľa alebo kynologický klub.

Orientujte sa hlavne na kynologické kluby s dlhoročnou praxou a skúsenosťami a nie na rôzne pochybné s.r.o. živiace sa socializáciou psov.

Neplatí pravidlo: „Starého psa novým kúskom nenaučíš.“

Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova