Kynologický klub Lisková

  

Výcvik základnej poslušnosti - kurzisti