Kynologický klub Lisková

  

Členské poplatky

Členské poplatky
Stály člen je povinný dodržiavať stanovy, smernice, predpisy a organizačný poriadok Kynologického klubu Lisková, správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno a záujmy KK Lisková. Účasť na brigádach je povinná pre každého stáleho člena. Neúčasť na brigáde bude sankcionovaná vo výške 30 €. Nutná je aj účasť na rôznych akciách a súťažiach organizovaných KK Lisková.
Členský poplatok na 1 rok je v hodnote 30 €, pričom nezáleží na počte psov majiteľa /cvičiteľa/.


Notice: Constant DS already defined in /data/d/3/d38c1c7d-98de-49c2-8cc8-f96e246f9a9c/kkliskova.sk/web/modules/mod_fblikeboxslider/mod_fblikeboxslider.php on line 3
Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova