Kynologický klub Lisková

  

2% z daní

2% z dane

Ak ste sa rozhodli venovať 2% z dane občianskemu združeniu Kynologický klub Lisková, budete potrebovať nasledovné formuláre:

 

Vyhlásenie o darovaní 2%

Potvrdenie o zaplatení dane

 

Darujte organizácii Kynologický klub Lisková aj viac než 2% z dane:

Adresa: Tatranská 377, 03481 Lisková

IČO: 42225205

Právna forma: Občianske združenie

Prima banka Slovensko, a.s

IBAN číslo účtu: SK78 5600 0000 0083 5948 4001

   

 
 
 
Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova