Kynologický klub Lisková

  

Kurzisti

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O KURZ VÝCVIK PSA

 

KURZY pre záujemcov z verejnosti organizuje KK Lisková v závislosti od aktuálnej situácie a kapacity. Výcvik kurzistov prebieha spoločne pod vedením skúsených výcvikárov.

UPOZORNENIE

Kapacita kurzov je obmedzená a záujem veľký, preto nie vždy môžeme vyhovieť každému záujemcovi v najbližšom termíne!

 

Prihlasovanie na kurz:

 • na kurz sa možno prihlásiť so psom akéhokoľvek plemena aj s krížencom, podmienkou je, že pes musí mať absolvované 3. očkovanie
 • v prípade záujmu o kurz sa prihláste mailom na našej adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • do prihlášky uveďte údaje o sebe (meno, adresa, e-mail, č. telefónu) a údaje o psovi (meno, plemeno, vek, pohlavie)
 • v odpovedi Vám oznámime, kedy začína najbližší kurz, na ktorý môžete nastúpiť
 • Vašu prihlášku zaregistrujeme, v prípade uvoľnenia miesta v skoršom termíne Vás budeme informovať

Zameranie kurzu:

 • cieľom kurzu nie je učiť Vášho psa, ale učiť Vás, ako so psom pracovať a cvičiť
 • základ: základná poslušnosť a socializácia psa
 • nácvik obrany (v prípade záujmu)
 • nácvik stopy (len na základe individuálnej dohody)
 • príprava na skúšky (v prípade záujmu pokročilých kurzistov)

 

Cena kurzu

 • poplatok za kurz sa hradí formou príspevku v hotovosti pri nástupe na kurz
 • príspevok je 50 € za základný kurz (výcvik základnej poslušnosti, socializáciu psa)
 • v prípade záujmu o nácvik obrany v rámci kurzu sa hradí jednotlivý príspevok 5 € za každý nácvik obrany s figurantom

 

Dĺžka a termín výcviku:

 • kurz trvá 3 mesiace
 • výcvik prebieha každú nedeľu s nástupom o 9,00 hod. v trvaní cca 1 hod. (kurzista je povinný dostaviť sa načas)
 • v prípade háravej suky je nutné výcvik na cvičisku vynechať
 • výcvik sa koná za každého počasia (s výnimkou obzvlášť extrémnych situácií počasia)
 • prípadnú neúčasť v niektorý výcvikový deň kurzista nemusí vopred oznamovať ani ospravedlňovať, pre výsledný efekt ale odporúčame využiť všetky termíny
 • v prípade nevyčerpania všetkých termínov nie je nárok na vrátenie príspevku

 

Miesto výcviku:

 • cvičisko KK Lisková v zadnej časti športového areálu Lisková (kurzista je povinný používať vstup od Váhu)

Očkovací preukaz psa:

 • kurzista je povinný predložiť ho pri nástupe na kurz (pri prvom výcviku)

Povinná výstroj:

 • pevný obojok primeranej veľkosti (aby sa nevyvliekal)
 • pevné kratšie vodítko (nie samonavíjacie)
 • dlhé vodítko na nácvik privolania (10 m stopovačka a pod.)
 • pamlsky pre psa (v osobitnej kapse na pamlsky alebo vo vrecku odevu)
 • loptička alebo iný aport, na ktorý pes reaguje
 • voda a vlastná miska pre psa
 • vhodná obuv a odev (mokrá tráva, zmeny počasia)

 

Preukaz kurzistu:

 • kurzistovi bude vydaný pri nástupe na kurz (pri prvom výcviku)
 • kurzista ním preukazuje, že má oprávnenie byť prítomný so psom na cvičisku (je povinný mať ho pri sebe pri každom výcviku)
 • výcvikár do preukazu vyznačuje účasť a priebeh výcviku

 

Pred každým výcvikom sa odporúča:

 • ráno psa vyvenčiť (nie unaviť)
 • sobotu pred výcvikom psa nekŕmiť (u šteniat vynechať poslednú dávku)
 • overiť aktuálne oznamy na www.facebook.com/KynologickyKlubLiskova pre prípad, že výcvik v daný deň sa z objektívnych príčin neuskutoční
Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova