Kynologický klub Lisková

  

Kurzisti

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O KURZ VÝCVIK PSA

 

KURZY pre záujemcov z verejnosti organizuje KK Lisková v závislosti od aktuálnej situácie a kapacity. Výcvik kurzistov prebieha spoločne pod vedením skúsených výcvikárov.

UPOZORNENIE

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu kurzov a vysoký záujem nie je možné vyhovieť všetkým!

 Prihlasovanie na kurz:

 • v prípade záujmu o kurz je potrebné prihlásiť sa vyplnením nasledovného FORMULÁRA
 • ak formulár nie je aktívny, znamená to, že najbližšie 2 – 3 kurzy sú už obsadené
 • informácia o spustení ďalšej registrácie sa zverejňuje oznamom na FB www.facebook.com/KynologickyKlubLiskova

Zameranie kurzu:

 • základná poslušnosť a socializácia psa – príspevok 30 €
 • nácvik obrany (v prípade záujmu) – základný príspevok + príplatok 15 €
 • nácvik stopy (len na základe individuálnej dohody)

 Dĺžka a termín výcviku:

 • kurz trvá 3 mesiace
 • výcvik prebieha každú nedeľu s nástupom o 9,00 hod. v trvaní cca 1 hod. (kurzista je povinný dostaviť sa načas)
 • v prípade nevyčerpania všetkých termínov nie je nárok na vrátenie príspevku

 Miesto výcviku:

 • cvičisko KK Lisková v zadnej časti športového areálu Lisková (kurzista je povinný používať vstup od Váhu)

Preukaz kurzistu:

 • kurzistovi bude vydaný pri nástupe na kurz (pri prvom výcviku)
 • kurzista ním preukazuje, že má oprávnenie byť prítomný so psom na cvičisku (je povinný mať ho pri sebe pri každom výcviku)
 • výcvikár do preukazu vyznačuje účasť a priebeh výcviku

 Očkovací preukaz psa:

 • kurzista je povinný predložiť ho pri nástupe na kurz (pri prvom výcviku)

Povinná výstroj:

 • pevný obojok primeranej veľkosti (aby sa nevyvliekal)
 • pevné kratšie vodítko (nie samonavíjacie)
 • dlhé vodítko na nácvik privolania (10 m stopovačka a pod.)
 • pamlsky pre psa (v osobitnej kapse na pamlsky alebo vo vrecku odevu)
 • loptička alebo iný aport, na ktorý pes reaguje
 • voda a vlastná miska pre psa
 • vhodná obuv a odev (mokrá tráva, zmeny počasia)

 Pred každým výcvikom sa odporúča:

 • ráno psa vyvenčiť (nie unaviť)
 • sobotu pred výcvikom psa nekŕmiť (u šteniat vynechať poslednú dávku)
 • overiť oznamy na www.facebook.com/KynologickyKlubLiskova pre prípad, že výcvik v daný deň sa z objektívnych príčin neuskutoční
Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova