Kynologický klub Lisková

  

Severoslovenská liga kynológou - 1.kolo KK Lisková

11.5.2019 sa konalo 1. kolo Severoslovenskej ligy kynológov,

v našom klube KK Lisková.

 

Počasie nám vyšlo na jednotku. Chceme poďakovať všetkým zúčastneným psovodom, podporovateľom,

rozhodcom a zúčastnenej verejnosti za vydarenú akciu.

Srdečne blahoželáme víťazom, ale samozrejme aj všetkým ostatným psovodom.

Nie je dôležité zvíťaziť, ale aj zúčastniť sa a prezentovať prácu psovoda a psa.

Teší nás aj početná účasť z ostatných kynologických klubov.

Kynológii zdar!

Vysledky2019

Ukážky práce na cvičisku 10.2.2019

Ukážky práce na cvičisku: nácvik obrana, ale už aj retrievre začínajú chodiť :)

Ukážky práce na cvičisku

Ukážky prác na cvičisku 29.01.2019

Ukážky prác na cvičisku 03.02.2019

Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova