Kynologický klub Lisková

  

Archív 2015

Výstava psov Lisková

Oblastná výstava Nemeckých ovčiakov

24.12.2015 sa konala Oblastná výstava Nemeckých ovčiakov

 

Bonitácia Nemeckých ovčiakov 2015

30.9.2015 sa konala v našom klube Bonitácia Nemeckých ovčiakov

Skúška výcviku všestranného psa - SVV 30.05.2016

30.5.2016 sa konali

Skúšky výcviku všestraného psa

v našom výcvikovom stredisku KK Lisková.

Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova