Kynologický klub Lisková

  

Archív 2013

Cvičisko marec 2013

Cvičisko júl 2013

Cvičisko september 2013

Cvičisko október 2013

Cvičisko november 2013

Cvičisko 2013

Brigáda 2013 a nácvik stopy

Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova