Kynologický klub Lisková

  

Oznam

Novým záujemcom o výcvik sa oznamuje, že do konca marca 2021 sú kurzy plné.

Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova