Kynologický klub Lisková

  

Oznam o začatí výcvikov v KK Lisková

Oznamujeme členom a kurzistom a taktiež záujemcom o výcvik poslušnosti, že výcviky poslušnosti a aj pokročileší výcvik

začínaju

od 1.7.2020 v KK Lisková.

Kurzistom ktorí mali zaplatený výcvik, pokračuju po prestávke ďalej vo výcviku od 1.7.2020 a zaplatený poplatok neprepadá.

Nový záujmeci sa môžu prihlásiť telefonicky resp od. uvedeného dátumu osobne na cvičisku KK Lisková

Tešíme sa na stretnutie a konečne po prestávke začíname.

Prvý výcvik (cvičák) nedeľa 5.7.2020 o 9.00.

Kynologicky Klub Liskova
@ Kynologicky klub Liskova